1 – PARTIDO JUDICIAL: 1-Betanzos, 4-A Coruña, 6-Carballo.
Procurador: JAIME DEL RÍO ENRÍQUEZ
Dirección: C/Orzán, 180-182, 5ºdcha (15003) A Coruña
Teléfono: 981 896 071
Fax: 981 896 071
Móvil: 620 579 641
Emailinfo@delrioprocurador.com

2 – PARTIDO JUDICIAL: 3-Ferrol, 9-Ortigueira.
Procurador: MONICA GARCIA MONTERO
Dirección: C/ Espartero, 37, 3ºdcha. (15401) Ferrol
Teléfono: 881 936 994
Fax: 881 936 994
Móvil: 675 560 299
Emailmonicagmprocuradora@gmail.com

3 – PARTIDO JUDICIAL: 2-Santiago de Compostela, 5-Noia, 8-Arzúa, 10-Ribeira, 11-Negreira, 13-Padrón, 14-Ordes.
Procurador: OSCAR PEREZ GORIS
Dirección: C/ Santas Mariñas, Nº 35, Bajo A (15702) Santiago de Compostela
Teléfono: 981 596 110
Fax: 981 597 010
Móvil: 679 503 284
Emailgorisprocurador@gmail.com
Web: www.gorisprocurador.es

4 – PARTIDO JUDICIAL: 7-Corcubión, 12-Muros.
Procurador: FERNANDO LEIS ESPASANDÍN
Dirección: Rúa Vilar, 9 Entlo. Dcha., 15129 Vimianzo
Teléfono: 981 717 192
Fax: 981 716 509
Emailfleis@mundo-r.com
Web: www.procuradorfernandoleisespasandin.es